Polnisch für Anfänger – Die Geschlechter

Mit diesem Artikel wollte ich eine Artikel-Serie für Anfänger über die Polnische-Sprache initialisieren. Diese Serie hat nich zum Ziel, um die ganze Polnische-Sprache zu beschreiben. Es geht hier um die Grundlagen zu vergleichen, und auf ein Paar interessanter Einzelheiten hinzuweisen.

In diesen Eintrag werde ich die Geschlechter beschreiben, und wie sie in die beiden Sprachen funktionieren. Das Substantiv in Deutsch hat immer ein Artikel. Der bestimmter Artikel für das männliches Geschlecht heisst der, für das weibliches die, und für das Neutrum das. Die Mehrzahl für alle Geschlechter ist die. Dazu kommen noch die unbestimmte Artikel. Für das männliches Geschlecht und Neutrum ein, für das weibliches Geschlecht eine, und die Mehrzahl hat keinem. Komplex, oder? Und das ist erst der Anfang. Der wahre Spaß beginnt beim Deklination J

Es gibt drei grammatische Geschlechter für polnische Substantive, nämlich männlich, weiblich und sächlich. Aber es gibt keine Artikel. Das Geschlecht eines Substantivs ist an seiner Endung im Nominativ Singular erkennbar. Männlich sind Substantive, die im Nominativ auf einen Konsonanten enden. Weiblich sind Substantive, die auf -a oder -i enden. Sächlich sind Substantive, die auf -e, -o oder –um enden. Viel einfacher, oder?

Polski dla poczatkujacych – rodzaje

Tym artykułem chciałbym rozpocząć serię na temat języka polskiego dla początkujących. Seria ta nie ma na celu omówienia całości języka polskiego, ale porównaniu podstaw, oraz wskazaniu kulku ciekawostek.

W tym wpisie porozmawiamy sobie o rodzajach, oraz jak są one wyrażane w tych dwóch językach.

Rzeczownik w języku niemieckim zawsze ma rodzajnik. Rodzajnik określony dla rodzaju męskiego to der, dla żeńskiego die a dla nijakiego das. Liczba mnoga dla wszystkich rodzajów to die. Do tego dochodzą rodzajniki nieokreślone. Dla rodzaju męskiego i nijakiego ein, dla rodzaju żeńskiego eine, zaś w liczbie mnogiej nie występuje (rodzajnik zerowy). Skomplikowane prawda? A to dopiero początek. Prawdziwa zabawa zaczyna się przy odmianie przez przypadki 🙂

W języku polskim również występują trzy rodzaje, męski żeński i nijaki. Nie ma natomiast rodzajników. Rodzaj rozpoznawalny jest po końcówce w mianowniku. Rzeczowniki męskie kończą się na spółgłoskę. Rzeczowniki damskie kończą się na –a, lub –i, natomiast nijakie na –e, -o, lub –um. Prawda, że proste ?

Polish for beginners – genders

With this article I will be starting a series on the topic of Polish for beginners. I am not claiming to introduce you to the whole of the polish language, but to compare some basic concepts, and point out some interesting facts.

In this article we will talk about genders, and how are they used in German, and Polish.

The nouns in German always have an article. The definite article for the male gender is der, for the female die, and for the neutral das. The plural form for all of the genders is die. There are also the indefinite gender. For the male, and neutral gender you´ve got ein, for the female gender eine, and in the plural form there is no article. Complicated, right? And that’s just the beginning. The real fun starts with the declination 🙂

In Polish there also are three genders, male, female, and neutral. There are no articles though. The gender is recognized by the ending of the noun in the nominative. The male nouns always end with a consonant. The female nouns end on –a, or –i, and neutral on –e, -o, or –um. Much easier, wouldn’t you agree?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 2 = six